Mẹ thiên nhiên đã vô tình tạo nên tạo nên các tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo đến kỳ lạ y như có bàn tay sắp đặt của con người.